Fyzioterapie na onemocnění ledvin a močových cest Léčba onemocnění ledvin

Mezi svalovou aktivitou a prací vylučovacího systému existuje úzký fyziologický a funkční vztah. Vylučovací systém zajišťuje stálost vnitřního prostředí těla díky eliminaci metabolických produktů, které vstupují do krevního řečiště během svalové aktivity. Během cvičení se mění kvantitativní a kvalitativní složení moči, objevují se látky, které v moči obvykle chybí nebo jsou přítomny v zanedbatelném množství, jako jsou produkty purinového metabolismu, nedeoxidované látky (kyselina mléčná, P-hydroxybutyrová, acetoctová). Nepochybně k posílení vylučování a regulaci acidobazického stavu funkcí ledvin dochází pod vlivem svalové práce. Je to způsobeno změnami průtoku krve ledvinami a částečnými funkcemi nefronů..

Se zvýšením adaptace na fyzickou aktivitu se zvyšuje stabilita funkce ledvin, ke snížení průtoku krve dochází po významně větší námaze a glomerulární filtrace se udržuje na konstantní úrovni i při fyzické námaze submaximální intenzity..

Cvičení střední intenzity zpravidla vede k určitému zvýšení výdeje moči, zatímco maximální svalová zátěž je doprovázena snížením výdeje moči. Stejnou reakci lze pozorovat během fyzické aktivity, pokud má neobvyklou povahu. Změny v moči závisí na sníženém průtoku krve ledvinami, uvolňování antidiuretického hormonu a zvýšené tubulární permeabilitě, jakož i motoricko-viscerálních (ledvinových) reflexech.

U onemocnění vylučovacího systému lze tedy fyzioterapeutické cvičení použít jako jeden z prostředků funkčního dopadu na funkci ledvin, což vede ke zlepšení kompenzačních schopností ledvin, ke zlepšení parciálních funkcí nefronů..

Při konstrukci metod fyzioterapeutických cvičení je třeba vzít v úvahu možný účinek některých fyzických cvičení a masáží regionálních renálních zón kůže a svalů na úroveň prokrvení ledvin a močového systému, které lze použít ke snížení a eliminaci zánětlivých změn.

Role fyzioterapeutických cvičení při aktivaci obranyschopnosti těla, jeho desenzibilizaci a adaptaci na fyzickou aktivitu v podmínkách nucené hypodynamiky je nepochybná..

Glomerulonefritida

Fyzioterapie v období výrazných změn akutní glomerulonefritidy (hematurie, albuminurie, edém) je kontraindikována.

Jak se stav zlepšuje, při absenci zjevného snížení množství moči a zastavení průtoku krve je možné pečlivě zahrnout tělesná cvičení do terapie pacientů za účelem zlepšení průtoku krve ledvinami, zabránění ucpání plic, zlepšení srdeční činnosti a normalizace emočního stavu.

Fyzioterapeutická cvičení jsou předepsána ve formě individuálních lekcí, které se provádějí s pacientem na oddělení nebo v boxu. Během cvičení je nutné zabránit možnému podchlazení pacienta, udržovat jeho dobrou náladu.

V souladu s terapeutickými úkoly jsou do cvičení zahrnuta gymnastická cvičení od usnadnění počátečních poloh (ležet, ležet) pomalým a středním tempem s malým počtem opakování, zejména pro střední a malé svalové skupiny.

Používají se také dechová a relaxační cvičení..

Zde je popis některých z nich:

1. Ležíte na zádech s rukama na hrudi nebo na břiše. Nádech - hrudník a přední stěna břicha stoupají, prodloužený výdech - ruce lehce tlačí na hrudník nebo břicho.

2. Ležící na zádech, paže ohnuté v loktech s důrazem na ně, nohy ohnuté v kolenou s důrazem na chodidla. Uvolněte se a položte pravou ruku podél těla. Uvolněte se a položte levou ruku podél těla. Uvolněte pravou nohu, uvolněte levou nohu. Zkontrolujte úplnost relaxace.

Můžete také provádět masážní a samo-masážní prvky:

1. Ležíte na zádech. Ruční hladení.

2. Ležíte na zádech. Hladit nohy.

3. Ležíte na zádech. Hladění, rovný povrch tření břicha.

4. Leží na pravé nebo levé straně (střídavě). Hladění zadních svalů. Reflexní prodloužení zad.

Pro zlepšení přívodu krve ledvinami je vhodné používat cviky na břišní svaly bez zvýšení nitrobřišního tlaku, svaly gluteální oblasti a bederně-kyčelního svalu, stejně jako na bránici, protože anatomické vztahy a spojení přívodu krve těchto svalů s přívodem krve do ledvin a močových cest zlepší jejich funkce.

S dalším zlepšováním stavu pacienta a rozšířením jeho motorického režimu do poloviny postele a oddělení se rozšiřují úkoly fyzioterapeutických cvičení. V souvislosti s nutností zvýšit obranyschopnost těla, desenzibilizaci a obnovení adaptace na rostoucí zátěž se rozšiřuje objem a doba fyzických cvičení. Fyzioterapeutická cvičení se provádějí formou ranních cvičení a speciálních tříd malých skupin. Fyzická aktivita by měla být mírná. Cvičení pro malé a střední svalové skupiny se používají od usnadnění počátečních pozic s malým počtem opakování. Dechová a relaxační cvičení jsou široce používána. Zahrnuty jsou také další prostředky fyzioterapeutických cvičení: chůze, hry s nízkou pohyblivostí. Doba výuky se zvyšuje z 8–12 minut s odpočinkem na postel na 15–20 minut.

Fyzioterapeutická cvičení, která se doporučují doma, když je stav pacienta úplně normalizovaný, lze provádět formou ranních hygienických cvičení po dobu až 30 minut a některých prvků fyzioterapeutických cvičení během procházek. Obecná vývojová cvičení se používají pro všechny svalové skupiny z různých výchozích pozic. Zahrnuty jsou hry se střední a nízkou mobilitou.

Pyelonefritida

Fyzioterapeutická cvičení pro pyelonefritidu jsou prostředky patogenetické terapie, která umožňuje snížit zánětlivé změny v ledvinové tkáni, zlepšit a normalizovat stav funkce ledvin. Tato akce je spojena s adaptivními reakcemi močového systému na fyzickou aktivitu. V některých případech je při komplexní léčbě pyelonefritidy důležité používat fyzioterapeutická cvičení jako nespecifický stimulant, který zvyšuje odolnost těla, desenzibilizaci, adaptaci na měnící se zátěž a normalizaci imunobiologické reaktivity..

Terapeutická cvičení se provádějí v závislosti na formě pyelonefritidy, stavu funkce ledvin a motorickém režimu. Přípustná fyzická aktivita - podprůměrná, ve fázi útlumu exacerbace - průměr. Třídy zahrnují obecná vývojová tělesná cvičení odpovídající režimu (pro svaly břišního lisu, zad, pánve), dýchání a relaxaci.

Zde je několik příkladů fyzických cvičení: Z výchozí polohy ležící na zádech: 1. Zvedněte pravou ruku nahoru a současně ohýbejte levou nohu a klouzejte chodidly po povrchu postele - nadechněte se. Vraťte se do výchozí polohy - vydechněte. Totéž proveďte pro levou ruku a pravou nohu..

2. Ruce na opasku. Zvedněte hlavu a ramena, podívejte se na ponožky - vydechněte. Vraťte se do výchozí polohy - nadechněte se.

3. Položte si levou ruku na hruď a pravou ruku na břicho. Proveďte membránové dýchání. Při nádechu obě ruce jdou nahoru, sledují pohyb hrudníku a přední břišní stěny a při výdechu jdou dolů.

Z výchozí polohy ležící na levé straně:

1. Levá paže je vzpřímená, levá noha je ohnutá. Zvedněte pravou ruku nahoru - nadechněte se, ohněte pravou nohu a pravou rukou přitlačte koleno k hrudi - vydechněte.

2. Zvedněte pravou ruku a pravou nohu, nadechněte se, ohněte nohu a paži, přitáhněte koleno k žaludku, nakloňte hlavu - vydechněte.

3. Vezměte pravou pravou ruku nahoru a zpět - nadechněte se, vraťte se do výchozí polohy - vydechněte.

4. Vezměte obě nohy zpět - nadechněte se, ohněte obě nohy, přitáhněte kolena blíže k hrudi - vydechněte.

Urolitiáza

Fyzikální terapie malých kamenů v močovodech pomáhá zlepšit a normalizovat metabolické procesy, zvýšit obranyschopnost těla, vytvářet podmínky pro vypouštění kamenů a normalizovat funkci moči. Používají se obecná vývojová cvičení pro břišní svaly, vytvářejí výkyvy nitrobřišního tlaku a pomáhají snižovat kameny, dýchat, zejména s důrazem na brániční dýchání, běh, skoky a různé možnosti chůze (s vysokými koleny).

Doporučujeme cvičení s prudkými změnami polohy těla, která způsobí pohyb břišních orgánů, stimuluje peristaltiku močovodů a podporuje jejich protahování; relaxační cvičení, venkovní hry se zahrnutím poskakování, skákání a otřesů těla. Úroveň fyzické aktivity během speciálních tříd je průměrná a nadprůměrná.

Zde jsou příklady fyzických cvičení předepsaných pro malé kameny v močovodech:

1. Chůze s vysokými koleny, prsty na nohou, podpatky, na celé noze, s rukama za hlavou.

2. Chůze v podřepu s rukama na opasku nebo na kolenou.

3. Stojí, paže jsou spuštěny podél těla. Zvedněte je se současným prudkým únosem nohy do strany - nadechněte se. Vraťte se do výchozí polohy - vydechněte.

4. Stojíme s rukama roztaženýma od sebe. Proveďte ostré otáčky těla doprava a doleva.

5. Stání, chodidla na šířku ramen - nádech. Naklonění těla k pravému kolenu - výdech. Vraťte se do výchozí polohy a nakloňte ji k levému kolenu.

6. Vstát, protáhnout se - nadechnout se, uvolnit se, poklesnout ruce, lokty, ramena - vydechnout.

7. Ležíte na zádech - střídejte ohýbání nohou s přitahováním kolen k žaludku.

8. Ležíte na zádech - střídejte flexi a extenze nohou v kolenních a kyčelních kloubech („kolo“).

9. Ležící na zádech - nohy jsou zvednuty nad podlahou s podpatky na gymnastické stěně, pod pánevní oblastí je umístěn váleček nebo polštář. Střídavě ohýbejte nohy a současně přitahujte kolena k hrudi.

10. Z výchozí polohy ležící na zádech zvedněte pánev - nadechněte se, vraťte se do výchozí polohy - vydechněte.

11. Ležící na zádech - zvedání pánve se současným ředěním nohou ohnutých v kolenou do stran - nadechněte se, vraťte se do výchozí polohy - vydechněte.

12. Ležící na zádech. Provedení bránicového dýchání.

13. Výchozí pozice - ležící na zádech proti gymnastické stěně. Salto zpět, zatímco musíte zkusit dosáhnout prsty na podložku za hlavou.

14. Ležet na zdravé straně - nadechnout se. Ohněte nohu na bolavé straně, přitáhněte ji k žaludku - vydechněte.

15. Ležící na boku - vzpřímená noha vzad - nádech, švih dopředu - výdech.

16. Stojíte na všech čtyřech - nadechněte se, zvedněte pánev, uvolněte kolena - vydechněte.

17. Stojíme u gymnastické stěny a držíme hůl rukama na úrovni ramen. Klidné dýchání.

18. Výchozí pozice je stejná. Proveďte zvednutí prstu od špičky k noze s vynuceným poklesem paty, abyste vyvolali otřes mozku.

19. Ve stejné výchozí poloze - únos rovné nohy do strany se současným skokem, stejný - do druhé strany.

20. Stání, střídání skákání na jedné a na obou nohách.

Cvičební terapie - terapeutická gymnastika

Nemoc ledvin

Ledviny jsou velmi důležitým spárovaným orgánem v močovém systému. Nejen, že produkují moč, regulují homeostázu, ale také udržují metabolismus vody a soli a odstraňují přebytečný sodík a vodu z krve, což je filtrační bariéra těla. Kromě toho se každá ledvina podílí na tvorbě červených krvinek a normalizaci krevního tlaku. Pokud tedy dojde k onemocnění ledvin, bude to mít nevyhnutelný účinek na celé tělo jako celek..
V důsledku onemocnění ledvin dochází k různým porušením vylučovací funkce, které vedou ke změně množství a složení vylučovaného moči. Jednou z nejčastějších změn ve složení moči je přítomnost bílkovin v něm (musíte však vědět, že dekompenzovaný diabetes mellitus může být také příčinou vylučování bílkovin močí). Kromě toho se v moči objevují leukocyty se zánětlivými onemocněními ledvin. Takže změna ve fungování ledvin má negativní účinek na celé tělo (jak je uvedeno výše), konkrétně je narušen kardiovaskulární systém v důsledku zvýšení kapilární propustnosti a zadržování tekutin v těle, vyvíjí se srdeční edém.
Onemocnění ledvin má své vlastní charakteristické příznaky, které jsou pozorovány:
- bolesti zad
- přítomnost krve v moči i zakalená moč
- periodické zvyšování teploty
- vysoký krevní tlak
- otok obličeje (často ráno v oblasti očí) a otok nohou a břicha
- celková slabost těla, ztráta chuti k jídlu, sucho v ústech, častá žízeň.
Pokud zaznamenáte více než dva z uvedených příznaků, měli byste se určitě poradit s lékařem. Kompletní lékařské vyšetření vám umožní stanovit přesnou diagnózu, podle níž bude předepsána nezbytná léčba.
Mezi hlavní onemocnění ledvin patří:
1) nefrit
2) pyelonefritida
3) onemocnění ledvinových kamenů
4) selhání ledvin
5) zánět ledvin

Nápravná gymnastika a fyzioterapeutická cvičení pro onemocnění ledvin tedy hrají při zotavení velmi důležitou roli. Třídy cvičební terapie způsobují veselou a veselou náladu, která významně přispívá k rychlému uzdravení pacienta. Terapeutická tělesná cvičení pro onemocnění ledvin mají příznivý účinek nejen na práci močového systému, ale také na celé tělo jako celek, díky těmto cvikům se tělo posiluje a jeho výkon se výrazně zvyšuje.
Terapeutické cvičení pro onemocnění ledvin během motorického odpočinku v posteli se zpravidla provádí v poloze na zádech, na boku a vsedě. U malých svalových skupin se používají zátěže kombinované s dechovými cvičeními, odpočinkové pauzy se navíc používají ve formě svalové relaxace. Tempo zátěže je pomalé, počet opakování je asi 8–12krát. Délka lekce by neměla trvat déle než deset minut.
Během motorického režimu na lůžku se gymnastika a cvičební terapie pro onemocnění ledvin provádějí vleže, sedě, stejně jako klečí a stojí. Během tohoto období jsou předepsána cvičení pro všechny svalové skupiny. Fyzická cvičení se používají hlavně při onemocněních ledvin, určená pro svaly zad, břicha, která by měla zlepšit krevní oběh v ledvinách. Tato cvičení by měla být prováděna v malých množstvích (2-4krát), což je nezbytné, aby se nezvýšil nitrobřišní tlak. Tempo provádění je pomalé a střední, počet opakování je 8–10krát, doba lekce by měla být 15–25 minut. Během tohoto motorického režimu se aktivně používá dávkovaná chůze..
Ve volném motorickém režimu se LH a cvičební terapie onemocnění ledvin provádějí ve stoje. Během tohoto období jsou předepsána cvičení pro všechny svalové skupiny, která se provádějí na gymnastické stěně nebo na simulátorech. Tempo cvičení je průměrné, počet opakování je 8–10krát, doba lekce je 25–30 minut. Chůze ráno a večer je také velmi užitečná..
Základem komplexu terapeutických cvičení pro onemocnění ledvin a močových cest jsou fyzická cvičení pro svaly zad, dolní části zad a břicha. Jsou prováděny klidně, bez svalového napětí, tempo provedení je pomalé. Pokud jsou tato cvičení prováděna správně a s vhodným dávkováním, budou velkým přínosem, protože díky nim se zvyšuje krevní oběh v břišní dutině, posilují se břišní svaly a bránice, a co je nejdůležitější, zlepšuje se práce ledvin a močových cest..
Kromě toho všeho hrají důležitou roli terapeutická cvičení na onemocnění ledvin - speciální cvičení na nohy. Jejich správná implementace přispívá k eliminaci otoků a také ucpání ledvin a břišní dutiny.
Komplex cvičební terapie a LH pro onemocnění ledvin zahrnuje také obecná cvičení ke zlepšení zdraví a dechová cvičení. Díky těmto cvičením se aktivuje obranyschopnost těla, zlepšuje se metabolismus, práce srdce a plic, zlepšuje se přizpůsobení pacienta fyzické aktivitě. Cvičení na zánět ledvin navíc zvyšuje aktivitu nadledvin, které produkují protizánětlivé hormony, které významně snižují zánětlivý proces v ledvinách..
Je třeba poznamenat, že je vhodné zahájit každý cvičební komplex pro onemocnění ledvin chůzí. Koneckonců, chůze je jedním z nejpřínosnějších cvičení. Pomáhá zvyšovat krevní oběh a dýchání a postupně mění tělo v práci.
Obecně platí, že abyste během cvičení dosáhli co nejpozitivnějších výsledků, musíte dodržovat následující základní pravidla:
1) postupné zvyšování fyzické aktivity
2) pravidelnost tříd
3) dlouhodobé užívání fyzického cvičení.

Fyzioterapie pro onemocnění ledvin má své vlastní kontraindikace, které zahrnují:
- celkový vážný stav pacienta
- hrozba vnitřního krvácení
- silná bolest během cvičení.
Kromě toho u onemocnění ledvin lékaři doporučují:
- vyhněte se podchlazení a průvanu a obecně se snažte vyhnout se všem nachlazením
- po ukončení léčby pravidelně darujte moč
- vyhněte se zbytečnému namáhání zad
- poněkud omezují sexuální život.
Obnova narušených funkcí těla je možná pouze za podmínky pravidelné a dlouhodobé (několik měsíců) cvičební terapie. Správné a systematické používání cvičební terapie pro onemocnění ledvin přispívá k výraznému zrychlení procesu hojení a také zabraňuje opakovaným relapsům onemocnění. Fyzikální terapie všech onemocnění ledvin je tedy prostě nezbytná, protože v kombinaci s léky může pacienta postavit na nohy v co nejkratším čase.

Užitečné a léčivé cvičení pro regeneraci ledvin

Cvičební terapie je považována za součást integrovaného přístupu k léčbě.

Princip je jednoduchý: je nutné pravidelně provádět určitá cvičení, což urychlí proces hojení, zlepší tok krve a živin do orgánů reprodukčního systému.

Sada cvičení se vyvíjí individuálně, hodně závisí na stavu a pohodě pacienta.

Obecné informace o onemocnění ledvin

Poruchy ledvin jsou nejčastěji způsobeny různými chorobami, jsou zánětlivé nebo infekční a mohou být způsobeny metabolickými poruchami (ICD), průtokem krve nebo odtokem moči.

Onemocnění ledvin jsou různorodá, ale pokud je nezačnete léčit včas, můžete čelit vážným komplikacím. Příkladem je glomerulonefritida..

Onemocnění ledvin charakterizované zánětem glomerulů ledvin a zhoršenou filtrační schopností.

Toto onemocnění je obtížné tolerovat a při absenci adekvátní terapie může způsobit závažné komplikace.

Pokud jsou pyelonefritida a glomerulonefritida chorobami zánětlivého původu, jsou příčinou jejich výskytu patogenní mikroorganismy. Ale urolitiáza nemá nic společného se zánětlivými a infekčními procesy. MKD se vyvíjí s metabolickými poruchami, akumulací solí v ledvinách a tvorbou kamenů.

Funkční schopnost ledvin také klesá, pokud osoba má:

 • diabetes mellitus;
 • ateroskleróza;
 • arteriální hypertenze;
 • nemoci pohlavních orgánů.

Práce orgánů je často ovlivněna jejich umístěním, mění se během těhotenství i při těžké fyzické námaze, což může vést k rozvoji nefroptózy nebo prolapsu ledvin..

Při léčbě těchto a mnoha dalších onemocnění se používá cvičební terapie, taková terapie je nejúčinnější v počátečním stádiu vývoje onemocnění.

Principy rehabilitační gymnastiky

Principem cvičební terapie je obnovení průtoku krve do orgánů a zlepšení odtoku moči pomocí cvičení. To pomůže optimalizovat močový systém..

Výcvik nemocí

Pokud má člověk porušení v práci orgánů, je nutné:

 • vyloučit energetické zátěže;
 • zkrátit dobu výuky o 35 minut.

Školení se provádějí v období, kdy nedochází k exacerbaci základního onemocnění. Třídy by měly být denně, můžete použít různé cviky a kombinovat je do komplexu, takže účinnost školení bude vyšší.

Fyzická aktivita

Toto je předem vytvořená sada cvičení, která se provádí denně, nejlépe dvakrát denně: ráno a večer.

 • normalizovat váhu (pokud existují problémy);
 • posílit svalovou tkáň;
 • zlepšit funkci ledvin.

Gymnastika, stejně jako trénink, zahrnuje sledování indikátorů: krevní tlak, srdeční frekvence. Pokud je to možné, stojí za to vést deník, zaznamenává indikátor krevního tlaku, srdeční frekvenci a hmotnost.

Kontraindikace takové terapie

V některých případech nestojí za to cvičit, doporučuje se odmítnout gymnastiku, pokud:

 • existují lékařské kontraindikace (předem se poraďte s lékařem);
 • necítíte se dobře;
 • mučeni bolestí v bederní oblasti;
 • hlavní onemocnění přešlo do stadia exacerbace.

Třídy by měly být krátké, průměrná doba nepřesahuje 30-35 minut, doporučuje se zastavit zahájené cvičení, pokud:

 • došlo k ostré bolesti v bederní oblasti nebo břišní stěně;
 • celkové zdraví se výrazně zhoršilo;
 • zvýšený krevní tlak (bolest v hlavě nebo v časové oblasti).

Mírný trénink nemá prakticky žádné kontraindikace, ale neměli byste příliš zatěžovat tělo, je lepší to dělat postupně.

Cvičební komplexy

Školení se provádějí pouze v případě, že onemocnění není v období exacerbace. Jeho hlavní rysy zcela chybí nebo jsou špatně vyjádřeny. Pokud během útoku vedete lekce, můžete situaci jen zhoršit..

S glomerulonefritidou

Lekce můžete zahájit provedením výpadů, poté přejít na poloviční dřepy a současně si obtočit ruce kolem kolen.

Poté, co začnou provádět sklony v různých směrech. Jsou vyrobeny s nataženými pažemi..

Poté můžete pokračovat v chůzi na místě a aktivně provádět pohyby rukama.

Můžete si sednout na židli, ohnout jednu nohu v koleni a přitlačit si ji na hruď a druhou nohu natáhnout.

Cvičení opakujte několikrát, střídavě měňte nohy. Záda jsou držena rovně..

Během pyelonefritidy

Když zmizí hlavní příznaky onemocnění, měli byste začít trénovat. Doporučuje se provádět, i když má zánětlivý proces chronickou formu kurzu..

Co zahrnout do komplexu gymnastických kurzů:

 1. Houpačka s ohnutými nohami. Cvičení se provádí vleže na zádech. V takovém případě zůstane tělo v původní poloze. Nohy jsou ohnuté v kolenou, jsou otočené v jednom nebo druhém směru. Proveďte 10-2 opakování, na každé straně, cvičte pomalu.
 2. Zvednutí pánve. Stojí za to ležet na podložce, pod bederní oblast můžete dát váleček. Poté, opíraje se o lokty a záda, zvedněte pánev nahoru, proveďte několik opakování. Při cvičení jsou nohy ohnuté v kolenou..
 3. Protahování nohou. Osoba leží na jedné straně, tlačí nohy co nejvíce na hruď, pak co nejvíce natahuje nohy a poté ji vrátí do původní polohy. Proveďte 15 opakování pro každou nohu.

S urolitiázou

Lekce začíná malou rozcvičkou, můžete začít třením, provádí se hůlkou. Nejprve se otírá oblast zad, pak žaludek a boky. Poté, co se přesunou na nohy: boky, kolena a končí telaty.

Komplex je úspěšně doplňován sklony prováděnými ve svislé poloze. Stojí za to je dělat rovnoměrně, vyhnout se trhnutí, hladce se dotknout prstů.

Kolo se provádí ležet na zádech, ve vodorovné poloze napodobující kruhové pohyby.

Sestup ledviny

Gymnastika je zaměřena na posílení svalové tkáně bederní oblasti. Můžete dělat dřepy, dělat zatáčky v různých směrech.

K posílení břišní stěny se dechová cvičení provádějí s váhou. Můžete si dát tlustou knihu na břicho.

Zhluboka se nadechněte, zadržte dech na 3–5 sekund a poté pomalu vydechujte. Zároveň pilně přitahují žaludek do sebe.

Ležíte na zádech, zhluboka se nadechněte a poté zvedněte nohy nahoru pod úhlem 45 stupňů. Po výdechu a vrácení nohou do původní polohy.

Selhání ledvin

U tohoto onemocnění (více o něm si můžete přečíst kliknutím na odkaz) se doporučuje věnovat se dechovým cvičením. Komplex může také zahrnovat následující cvičení:

 1. Chůze na místě. Po dobu 2 minut stojí za to jít na jednom místě, zvednout kolena a houpat rukama. V tomto případě nemůžete ovládat pohyb, provádět cvičení průměrným nebo klidným tempem.
 2. Protahování. Stojí za to lehce uvolnit záda, roztáhnout nohy na šířku ramen, nadechnout se a při nádechu je zvednout dopředu, při výdechu vrátit paže do původní polohy. Proveďte alespoň 10 opakování.
 3. Curl nohou. Tělo zůstává v rovné poloze, zatímco nohy jsou zvednuté co nejvyšší v ohnuté poloze (kolena se ohýbají). Proveďte až 10 opakování na každou nohu, aniž byste sledovali dech.

Cvičební terapie pro problémy s těhotnými ženami

Během těhotenství je upřednostňováno cvičení ke zlepšení průtoku krve do bederní oblasti a zadních končetin..

 • provádět sklony v různých směrech;
 • skočit na gymnastický míč (pokud existuje);
 • provádět pohyby nohou (švih) ve vodorovné poloze.

Můžete cvičit na stacionárním kole nebo na lyžích, severská chůze s holemi hodně pomáhá..

Doporučuje se provádět gymnastiku ve vodorovné poloze. Ale pro těhotné ženy je lepší dát přednost těm cvikům, které se provádějí ve vzpřímené poloze..

Můžete dělat ohyby do stran, ale je lepší odmítnout dřepy a cvičení zaměřená na trénink břišního lisu..

Jóga pro ledviny

To implikuje koncept póz, jsou jednoduché a neliší se ve vysoké složitosti. Jóga je prospěšná, protože v procesu pravidelného cvičení se výrazně zlepšuje průtok krve do orgánů..

Takže jóga pro ledviny:

 • měli byste sedět na podlaze, ležet na zádech, ohýbat kolena, odtrhnout pánev od podlahy, fixovat pozici na několik sekund;
 • sedněte si na židli, narovnejte záda, zvedněte nohy, aniž byste je ohýbali na kolenou, fixujte v poloze pod úhlem 45 stupňů;
 • stojí za to dostat se na všechny čtyři, odpočinout si kolena a lokty na podlaze, fixovat pozici na několik minut, můžete zase natáhnout nohy.

Jako zahřátí se doporučuje sedět na podlaze a pokusit se dosáhnout prstů natažené nohy. Zároveň však provádějte plynulé, ne ostré pohyby, aniž byste škubali.

Užitečné informace

Fyzikální terapie je součástí hlavní terapie při léčbě mnoha nemocí. Cvičení jsou vybírána individuálně. V počáteční fázi jsou prováděny ve skupině, v nemocničním prostředí.

Ale po dokončení léčby v lékařském ústavu můžete pokračovat ve třídách doma. Terapie bude účinnější, pokud bude doplněna:

 • procházky na čerstvém vzduchu;
 • třídy v bazénu;
 • jogging (kromě pravděpodobnosti koliky).

Účinnost se zvýší, pokud kombinujete gymnastiku:

 • při dodržování pitného režimu;
 • s odmítnutím určitých produktů;
 • omezení množství spotřebované soli;
 • vyhýbat se alkoholu a nápojům s vysokým obsahem kofeinu.

Preventivní opatření při nabíjení

V rámci prevence se doporučuje:

 • trénovat pravidelně;
 • postupně zvyšujte zatížení těla;
 • kombinovat třídy s kontrastní sprchou nebo rubdown.

Preventivně si můžete vybrat jakékoli cviky, které pomohou posílit svaly břišního lisu, dolní části zad a zad. Taková cvičení budou prospěšná jak pro ledviny, tak pro celkové posílení těla..

Cvičební terapie je dobrým doplňkem farmakoterapie, gymnastiku lze provádět doma, jako součást prevence nebo za účelem zlepšení funkční činnosti močového systému..

Fyzioterapeutická cvičení pro onemocnění ledvin a močových cest (strana 1 z 6)

Tato práce je věnována naléhavému problému moderní nefrologie a urologie - využití fyzioterapeutických cvičení při onemocněních ledvin a močových cest. Tato běžná onemocnění postihují děti i starší lidi, mohou být doprovázena řadou komplikací a dokonce vést k invaliditě..

Navzdory prevalenci onemocnění ledvin a močových cest a výraznému poklesu adaptačních schopností těla, které způsobují, využívá fyzioterapeutické cvičení v jejich komplexní terapii pouze první zkušenosti. V současné době je použití fyzioterapeutických cvičení při komplexní terapii různých onemocnění ledvin a močových cest jednou z nejméně rozvinutých částí teorie a praxe. To je způsobeno obtížemi při hodnocení přímého účinku jednotlivých léčebných postupů pro cvičební terapii na funkci ledvin a průběh onemocnění. Instruktor cvičební terapie musí zároveň s takovými pacienty jednat a nezávisle určovat metodiku a obsah hodin..

Některá data získaná v posledních letech mohou být použita jako základ pro klinické a fyziologické indikace pro použití fyzioterapeutických cvičení v renální patologii..

S přihlédnutím k výše uvedenému získává téma této práce důležitý teoretický a vědecko-praktický význam. Znalosti a využití metod fyzioterapeutických cvičení při léčbě onemocnění ledvin a močových cest výrazně zvýší šance nemocných na uzdravení a obnovení pracovní schopnosti..

Práce má následující úkoly:

· Studovat etiologii a patogenezi některých onemocnění ledvin a močových cest. V tomto článku jsou z řady urologických a nefrologických onemocnění považovány za nejčastější: glomerulonefritida, pyelonefritida, ledvinové kameny, močová inkontinence, prostatitida..

· Popište klinický obraz a hlavní metody léčby uvedených onemocnění;

· Zvážit možnosti a metody využití fyzioterapeutických cvičení při onemocněních ledvin a močových cest;

Popište přibližné sady cvičení používaných pro konkrétní nemoci.

Studovanému problému bylo věnováno velmi málo vědeckých prací a praktického výzkumu. Většina učebnic o fyzikální terapii obchází použití cvičební terapie při onemocněních ledvin a močových cest. Avšak autoři jako M.I. Fonarev a T.A. Fonarev zkoumá vliv fyzioterapeutických cvičení na funkci ledvin u dětí („Příručka fyzioterapeutických cvičení pro děti“, „Fyzioterapeutická cvičení pro dětské nemoci“). Prof. A.A. Sharafanov v populární vědecké učebnici „Terapeutická gymnastika při onemocněních zažívacího ústrojí, urogenitálního systému a obezitě“ uvádí řadu konkrétních komplexů fyzioterapeutických cvičení pro inkontinenci moči, prostatitidu a urolitiázu. Vývoj melounů byl velmi cenným zdrojem materiálu pro tuto práci v kurzu.

Při studiu hlavních onemocnění ledvin a močových cest byly použity vzdělávací a praktické příručky o nefrologii a urologii (Miroshnikov V.M. "Urology", Mukhin N.A., Tareeva I.E. "Diagnostika a léčba onemocnění ledvin", Uzhegov N.G. "Nemoci urogenitálního systému: diagnostika a léčba", Chizh AS, Chizh KA "Ledviny. Nemoci, prevence a léčba" atd.). je důležité si uvědomit, že nefrologie a urologie jsou dostatečně rozvinutými odvětvími lékařských znalostí a v této oblasti nejsou v literatuře žádné nedostatky.

1. Obecné pojmy o některých onemocněních ledvin a močových cest: etiologie, patogeneze, klinický obraz a léčba

Existuje obrovské množství onemocnění ledvin a močových cest, ale objem této práce nám neumožňuje studovat rysy každého z nich. Proto zde budeme uvažovat pouze o nejčastějších onemocněních, při jejichž léčbě se aktivně používají prostředky terapeutické tělesné kultury: glomerulonefritida, pyelonefritida, ledvinové kameny, močová inkontinence, prostatitida.

Glomerulonefritida je infekční a alergické onemocnění.

Etiologie. Nejčastěji se jedná o streptokokovou infekci nebo chronická ložiska streptokokové infekce, která se aktivují virovou infekcí nebo oslabením těla pod vlivem dalších faktorů. Pravděpodobná je dědičná predispozice, stejně jako vliv takových rizikových faktorů, jako je iracionální strava, fyzické přepětí, ochlazení, chronická ložiska infekce, nedostatečná léčba.

Patogeneze je spojena s alergickými reakcemi antigen-protilátka, při nichž je imunitní komplex cirkulující v krvi fixován na bazální membráně glomerulárních kapilár, což způsobuje zvýšenou vaskulární permeabilitu a poškození renální tkáně nebo dochází k rozvoji cytotoxických reakcí. Antigen, který způsobuje odpovídající imunitní reakce, je ve většině případů M-látka streptokoků a někdy renální, endogenní původ, antigeny. Důležitá je dědičná predispozice, která určuje schopnost uvolňovat renální antigeny, individuální antigenní složení proteinů ledvinové tkáně a vlastnosti imunologických reakcí..

Klinika. Po 2 - 3 týdnech od bolesti v krku nebo onemocnění dýchacích cest se objeví celková slabost, bledost kůže, zvýšená únava, někdy zvýšení tělesné teploty, otok obličeje, pastovitá kůže končetin, krev v moči. Během vyšetření se stanoví zvýšení krevního tlaku, rozšíření hranic srdce, hluchota tónů. V moči se nachází albuminurie, erytrocyty, snížený výdej moči. V krvi je detekováno zvýšení hladiny zbytkového dusíku, dysproteinémie, zvýšení ESR a neutrofilní leukocytóza. Onemocnění je charakterizováno močovým syndromem, který se projevuje oligurií, proteinurií, hematurií a cylindrurií, hypertenzí, edémy a azotemií [13, s. 44].

U chronické difúzní glomerulonefritidy se rozlišuje několik klinických variant..

Latentní nefritida je charakterizována prodlouženou mikrohematurií po akutní nefritidě. Vyšetření neodhalilo změny funkce ledvin, hypertenzi, azotemii. Pokud není pacient léčen, dojde k selhání ledvin po 8 až 10 letech.

Hematurická forma, ve které hematurie přetrvává déle než rok, malé množství bílkovin. Funkční stav ledvin zůstává po dlouhou dobu normální.

Hypertenzní forma - po akutní glomerulonefritidě je pravidelně detekován vysoký krevní tlak, který je trvale udržován. Celkový stav je narušen, charakteristická je bledost, letargie, bolesti hlavy. Vyšetření odhalilo změny ve fundu, rozšíření srdcových hranic, albuminurie, hematurie, testy funkce ledvin, zvýšené hladiny reziduálního dusíku, dysproteinemie.

Nefrotická forma se projevuje výrazným edémem, proteinurií, další azotemií a poruchou funkce ledvin.

Terminální nefritida nebo chronické selhání ledvin je izolována jako konečná fáze chronické nefritidy s progresivním snížením renální filtrace, nefrosklerózou a postupným vývojem sekundární vrásčité ledviny. Během závěrečné fáze chronické nefritidy se rozlišují pre-uremické a uremické fáze..

Léčba glomerulonefritidy spočívá v eliminaci etiologického faktoru, odstranění intoxikace, desenzibilizace, snížení zánětlivých změn v ledvinách, nápravě porušení metabolismu vody a minerálů a kompenzaci selhání ledvin. Jako prostředek komplexní terapie se používají antibakteriální látky a opatření k odstranění chronických ložisek infekce, dietní terapie, včetně šetrné ledvinové stravy, která neobsahuje látky, které jsou špatně odstraněny ledvinami a se sníženým obsahem chloridů; diuretika; desenzibilizující (difenhydramin, tavegil atd.) a vitamíny. Fyzioterapeutická léčba a fyzioterapeutická cvičení jsou součástí komplexu terapeutických látek ještě na lůžku [7, s. 7]. 86].

Pyelonefritida je infekční a zánětlivé onemocnění ledvin a pánve ledvin s převládající lézí intersticiální tkáně renálního parenchymu.

Etiologie. Onemocnění je způsobeno mikroby, které obvykle žijí ve střevech, nejčastěji Escherichia coli, méně často Staphylococcus aureus a dalšími bakteriemi.

Patogeneze. Infekce vstupuje do ledvin hematogenním, lymfogenním, kontaktním způsobem (přes močovod). Vývoj pyelonefritidy je možný při současné stagnaci moči a zhoršeném přívodu krve do ledvin s pronikáním infekce. Vývoju infekce v ledvinné pánvi předchází poškození intersticiální tkáně ledvin různými patogenními faktory, v důsledku čehož jsou sníženy její ochranné vlastnosti. Určitou roli hrají autoalergické reakce [6, s. 1]. 54].

Klinika pyelonefritidy se projevuje příznaky obecné intoxikace, bolesti v bederní oblasti, dysurickými poruchami. V moči se nacházejí bílkoviny, leukocyty, velké množství buněčného epitelu a soli. V krvi - leukocytóza a zvýšená ESR. Akutní pyelonefritida začíná vysokou horečkou, zimnicí, nevolností a zvracením. Se zapojením perineální tkáně do procesu bolesti v oblasti ledvin, bolestivé skoliózy.

Chronická pyelonefritida se vyvíjí v důsledku akutního poškození ledvinné pánve. Tok může být latentní a zvlněný. Pacienti mají sníženou chuť k jídlu, únavu, nízkou horečku. Interkurentní nemoci přenášené člověkem vedou k exacerbaci zánětlivého procesu, jehož hlavními projevy zůstávají pyurie a bakteriurie.

Léčba. Při akutní a exacerbaci chronické pyelonefritidy se doporučuje hospitalizace, převedení pacienta na šetřící režim. V komplexní terapii se šetřící strava používá omezením solí, s výjimkou silných vývarů, smaženého masa, koření, konzervovaných a nakládaných produktů. Antibakteriální terapie (ampiox, oxacilin, chloramfenikol atd.) Hraje důležitou roli v souladu s hodnocením citlivosti a tolerance flóry. Kromě antibiotik mají dobrý účinek léky ze série nitrofuranů, nevigramon, sulfonamidy. Antibiotická terapie se provádí po dlouhou dobu ve střídavých kurzech. Léčba bylinami je hojně používána (třezalka tečkovaná, přeslička, kopřiva, řebříček, psí růže, podběl, list brusinky atd.) [10, s. 1 116]. Fyzioterapie v akutním období - UHF, ultrazvuk; dále - parafinové aplikace v bederní oblasti, diatermie, horké koupele, elektroforéza léčivých látek.

Zdravé cvičení pro ledviny

Jedním z hlavních orgánů lidského těla jsou ledviny. Nerovnováha v jejich práci vede k poruše činnosti celého lidského těla. Každý orgán vyžaduje pravidelný trénink, zatímco ledviny tyto tréninky potřebují. V opačném případě dochází k hypodynamii - nedostatek pohybu, který negativně ovlivňuje činnost ledvin a močového měchýře. Při léčbě a prevenci onemocnění močového ústrojí cvičební terapie podporuje:

 • zlepšení krevního oběhu;
 • zmírnění křečí v močovodu;
 • zvýšení pohyblivosti bránice;
 • zrychlení metabolismu;
 • doplnění deficitu svalové aktivity způsobeného onemocněním.
 • Fyzioterapeutická cvičení pro onemocnění ledvin
 • Cvičební terapie pro nefroptózu
 • Gymnastika pro glomerulonefritidu
 • Gymnastika pro pyelonefritidu
 • Gymnastika pro urolitiázu
 • Jóga pro nemoci močových cest

Fyzioterapeutická cvičení pro onemocnění ledvin

Fyzioterapie zahrnuje fyzikální cvičení pro ledviny, speciálně vybrané pro terapeutické a profylaktické účely, které jsou vyvíjeny s přihlédnutím k typu a stadiu onemocnění každého pacienta. Proto musí být sada cvičení schválena kvalifikovaným odborníkem..

Existuje 7 povinných pravidel pro cvičení fyzioterapeutických cvičení:

 1. Cvičební terapie by měla probíhat v dobře větrané a čisté místnosti.
 2. Oblečení by mělo být volné, bez těsných gumiček, opasků.
 3. Čas pro provedení cvičební terapie pro ledviny je zvolen podle jednotlivých parametrů ošetřujícím lékařem, neměl by však přesáhnout 40 minut. Doporučená doba pro cvičební terapii: 30-40 minut před jídlem ráno nebo hodinu a půl před spaním večer.
 4. Efekt cvičení bude vyšší, pokud bude gymnastika kombinována s postupy kalení.
 5. Pokud se během cvičení objeví bolest, je nutné toto cvičení zastavit a přejít na jiné. Pokud bolest přetrvává, měli byste okamžitě kontaktovat svého lékaře..
 6. Kontraindikace pro cvičební terapii jsou akutní bolest, horečka, závratě, slabost, riziko intenzivního krvácení.
zpět na obsah ↑

Cvičební terapie pro nefroptózu

U nefroptózy je pacientovi předepsána cvičební terapie jako konzervativní způsob léčby. Individuální fyzická aktivita pomůže zvednout ledvinu a vrátit ji do předchozí polohy. Doporučuje se zahájit cvičební terapii na onemocnění ledvin počáteční sadou cvičení, protože je zcela nekomplikovaná a nevyžaduje další fyzickou aktivitu:

 1. Cvičení 1. Lehněte si na koberec. Spojte nohy a pomalu je zvedněte, pak je pomalu snižujte. Pohybujte se pomalu, bez trhání. Toto cvičení se doporučuje pro všechna stadia nefroptózy..
 2. Cvičení číslo 2. Sedni si na podlahu. Zvedněte ruce nahoru a spojte prsty k sobě. Nohy je také třeba zvednout mírně rovnoběžně s podlahou. Jemně protočte trup do stran. Je důležité sledovat svůj dech: nádech na otočku, výdech na otočku.
 3. Cvičení číslo 3. Lehněte si na podlahu, ohýbejte nohy a střídavě si je přitahujte k hrudi. Doporučuje se neprovádět více než 10–12 opakování s každou nohou..
 4. Cvičení číslo 4. Lehněte si na podlahu, ohněte kolena a opřete si paty o podlahu. Umístěte si mezi kolena malou gumovou kouli. Napněte svaly, zmáčkněte a uvolněte míč po dobu 20-25 sekund.
 5. Cvičení číslo 5. Lehněte si na záda, zvedněte rovné nohy a zajistěte je v poloze 90 stupňů vzhledem k tělu. Při nádechu roztáhněte nohy do stran a při výdechu je spojte. Toto cvičení se doporučuje provádět nejvýše 10krát..
 6. Cvičení číslo 6. Lehněte si na bok, zvedněte rovnou nohu nahoru, fixujte ji po dobu 3-5 sekund a poté ji spusťte. Cvičení opakujte 5-15krát. Totéž musí být provedeno na druhé straně..
 7. Cvičení číslo 7. Ke zlepšení funkce ledvin se aktivně používá poloha kolena a loktů. Chcete-li provést cvičení, poklekněte oběma dlaněmi pevně na podlahu. Začněte vyklenovat záda nahoru a dolů. Toto cvičení by mělo být opakováno 15-20krát..

Cvičební terapie pro nefroptózu je účinná a bezpečná, ale pečlivá příprava na cvičení je prostě nezbytná.

Existuje několik povinných pravidel:

 1. Cvičení se nedoporučuje provádět hned po jídle, protože mohou nastat komplikace trávicího systému.
 2. Cvičení pomůže bojovat s nemocemi, pouze pokud se provádí pravidelně. Jejich každodenní implementace je povinná..
 3. Pokud během cvičení člověk pocítí prudké zhoršení svého zdraví, měli byste se okamžitě poradit se svým lékařem..

Gymnastika pro glomerulonefritidu

Nejdůležitějším úkolem cvičební terapie pro glomerulonefritidu je normalizace průtoku krve ledvinami, zvýšení imunitní obrany těla a zabránění přetížení. Ke snížení příznaků onemocnění se doporučuje provést následující cvičení:

 1. Chůze na místě. Musíte chodit po dobu 2-5 minut a zvedat nohy vysoko.
 2. Dřepy Toto cvičení se doporučuje provádět pomalu. Posaďte se, oběma rukama uchopte kolena a kolena zkroutí ze strany na stranu.
 3. Svahy. Můžete to dělat jak do stran, tak přímo před sebe. Během cvičení je důležité držet záda rovně..
 4. Tření gymnastickou holí. Hůl musí být držena oběma rukama a intenzivně se otírat o tělo, počínaje od břicha. Doporučuje se otřít žaludek, záda a nohy.
 5. Cvičební fanoušek. Pomáhá nejen posilovat svaly, ale také zlepšuje průtok krve v těle. Postavte se rovně, zvedněte nohu z podlahy a začněte ji otáčet. Cvičení opakujte s každou nohou 12-15krát. Chcete-li cvičení zkomplikovat, můžete současně otáčet rukou a nohou.
zpět na obsah ↑

Gymnastika pro pyelonefritidu

S exacerbací pyelonefritidy je jakákoli fyzická aktivita na těle kontraindikována, ale během období remise poskytuje cvičební terapie podpůrnou a obnovující terapii. Cvičení, u nichž je prokázáno, že jsou prováděna s pyelonefritidou:

 1. Cvičení 1. Lehněte si na podlahu, opřete si paty o podlahu a zvedněte pánev a polohu zafixujte na 3-5 sekund. Toto cvičení by se mělo opakovat 7-13krát..
 2. Cvičení číslo 2. Posaďte se na pouf, střídavě ohýbejte nohy a přitáhněte je k hrudi. Doporučeno udělat 5krát pro každou nohu.
 3. Cvičení číslo 3. Lehněte si na podlahu a zvedněte rovné nohy. Popadněte nohy rukama tak, aby se vaše záda zvedla z podlahy. Pomalu se houpejte ze strany na stranu po dobu 5-15 sekund. Cvičení se doporučuje opakovat nejvýše 5krát..
 4. Cvičení číslo 4. Lehněte si na břicho a opřete dlaně o podlahu. Zvedněte rovnou nohu rovnoběžně s tělem. Opravte pozici po dobu 3-5 sekund. Cvičení musí být opakováno a střídavě měněny nohy..
 5. Cvičení číslo 5. U pyelonefritidy je užitečné otáčet boky. Chcete-li to provést, měli byste se opřít o zeď. Je třeba dbát na to, aby ramena zůstala nehybná.
zpět na obsah ↑

Gymnastika pro urolitiázu

Cvičební léčba urolitiázy se doporučuje pouze s naprostou jistotou, že neexistuje riziko vzniku renální koliky. U tohoto onemocnění se doporučuje provádět následující cvičení:

 1. Houpejte nohama. Postavte se rovně, nohy roztáhněte do stran. Zkřížte ruce před sebou. Zvedněte nohy dopředu po jedné. Cvičení musí být prováděno pomalu, trhání není povoleno.
 2. Chůze na místě. Je velmi účinný při prevenci urolitiázy. Měli byste zvednout kolena vysoko a natáhnout ponožky. Chcete-li toto cvičení zkomplikovat, můžete zvednutou nohu fixovat po dobu 2-5 sekund.
 3. Torzo se otočí. Otočení lze kombinovat s ohyby nebo vrháním dopředu.

Jóga pro nemoci močových cest

Hatka jóga je starodávná technika, která dokáže obnovit celé lidské tělo. Jóga pro onemocnění ledvin pomáhá zvyšovat krevní oběh, eliminovat křeče a zlepšit celkové fungování celého těla. U onemocnění močových cest v józe se uchylují ke zvláštním pozicím (asanas), které mají terapeutickou povahu:

 1. Zaměstnanci představují. Musíte sedět na podlaze, natáhnout nohy dopředu a spojit je dohromady. Nadechněte se a předkloňte se. Snažte se, aby byl svah co nejhlubší, pokud je to možné, a poté sevřete zavřené nohy nataženými pažemi. Při výdechu byste měli trochu narovnat záda, při nádechu prohloubit svah.
 2. Úhel pozice. Pozici můžete zaujmout pouze pomocí speciálního válečku (podhlavníku). Válec položte na podložku, posaďte se vedle něj tak, aby byl podhlavník vedle křížové kosti. Pokrčte nohy, zavřete chodidla a přitáhněte chodidla k pánvi. Opatrně položte hlavu a záda na váleček, pánev by měla zůstat na podlaze. Doporučuje se tuto polohu fixovat po dobu 5-7 minut..
 3. Představte si trojúhelník. Postavte se rovně s nohama od sebe. Omotejte levou nohu dovnitř, pravou nohu ven. Položte jednu dlaň na podložku vedle sebe a druhou zvedněte. Nadechněte se, otevřete hrudník ke stropu. Opravte pózu po dobu 3-5 minut. Dýchejte klidně, klidně.

Cvičební terapie pro onemocnění ledvin je nenahraditelnou terapií, která se používá všude. Při dodržování všech pravidel a předpisů stanovených v lékařské tělesné kultuře a přísném dodržování všech předpisů ošetřujícího lékaře můžete nejen usnadnit průběh onemocnění ledvin, ale také se ho navždy zbavit..

3 cvičení na onemocnění ledvin

Účinek těchto cviků a masáží je primárně zaměřen na zlepšení krevního oběhu v břišní dutině, normalizaci metabolických procesů a celkové posílení těla..

Cvičení na onemocnění ledvin zlepšuje krevní oběh v břišní dutině, což má pozitivní vliv na zdraví ledvin. Mírná fyzická aktivita zpravidla přispívá ke zvýšení výdeje moči, zatímco cvičení s vysokou intenzitou vede k znatelnému snížení výdeje moči..

Svalová soustava a močové ústrojí

Svalový a močový systém jsou úzce propojeny jak na fyziologické, tak na funkční úrovni. Jak víte, činnost ledvin je zaměřena na vylučování metabolických produktů, které vstupují do krve, a to i ze svalové aktivity. Při provádění fyzické práce člověk mění kvantitativní a kvalitativní složení moči. Obsahuje látky, které obvykle chyběly nebo byly přítomny v moči v malém množství.

Pod vlivem svalové práce se tedy zvyšuje vylučovací funkce ledvin a zlepšuje se také regulace acidobazické rovnováhy..

Tyto pozitivní změny jsou spojeny se změnami průtoku krve ledvinami a funkcemi jednotlivého odebraného nefronu..

Je třeba poznamenat, že s růstem adaptace na fyzickou aktivitu se zvyšuje také stabilita funkce močového systému..

Některá cvičení a masáže mají navíc přímý účinek na prokrvení ledvin, což vede ke snížení zánětu močového systému..

Mírná fyzická aktivita zpravidla přispívá ke zvýšení výdeje moči, zatímco cvičení s vysokou intenzitou vede k znatelnému snížení výdeje moči..

Sada cvičení pro onemocnění ledvin

Existuje několik sad cvičení předepsaných pro různá onemocnění ledvin. V tomto článku navrhujeme seznámit se s nejjednodušším komplexem, který se skládá pouze ze tří cvičení..

Cvičení číslo 1

 • Postavte se rovně, chodidla na šířku ramen, chodidla paralelně k sobě.
 • Při nádechu pomalu zvedněte ruce do stran na úrovni ramen. Dlaně rukou směřují dolů a prsty drží pohromadě..
 • Při výdechu se pomalu ohýbejte doleva, dokud pravá paže není svisle nad hlavou. Měli byste se ohnout, aniž byste ohýbali kolena.
 • Po výdechu musíte otočit hlavu nahoru doprava a na několik sekund zadržet dech se dívat na dlaň pravé ruky.
 • Poté se mělce nadechněte a plynule se vraťte do výchozí polohy..

Cvičení opakujte dvakrát v každém směru.

Cvičení číslo 2

 • Postavte se rovně s nohama rovně. Utáhněte lýtkové svaly, stehna a hýždě a udržujte záda rovně.
 • V této poloze pomalu vdechujte vzduch po dobu 10 sekund..
 • Poté položte ruce na oblast ledvin, zadržte dech a začněte tlačit rukama na každou ledvinu, přičemž se co nejvíce ohýbejte.

Cvičení číslo 3

 • Výchozí pozice jako v cviku číslo 2.
 • Pomalu se nadechněte po dobu 10, pak zadržte dech a začněte energicky plácnout do oblasti ledvin.

Mokré ruce se studenou vodou zlepší stimulaci ledvin..

Dekongestivní masáž

Onemocnění ledvin je často doprovázeno otoky. Jemné odvodnění lymfatického systému může pomoci snížit otoky..

 • Opakovaně třete postiženou oblast směrem k srdci.
 • Pokud jsou na nohou otoky, pak musíte nejprve masírovat stehna (spustím to dolů) a pak jít na lýtka. Pro zlepšení krevního oběhu se doporučuje chodidla mazat olejem..
 • Pokud je to možné, zkuste zvednout nohy, tím se zlepší odtok lymfy..

Účinek těchto cviků a masáží je primárně zaměřen na zlepšení krevního oběhu v břišní dutině, normalizaci metabolických procesů a celkové posílení těla..

Kontraindikace

Cvičení pro onemocnění ledvin může být kontraindikováno v závislosti na stavu pacienta. Fyzická aktivita se obvykle nedoporučuje pro:

 • celkový vážný stav pacienta;
 • hrozba vnitřního krvácení;
 • silná bolest během cvičení.

U onemocnění ledvin doporučují lékaři vyhnout se podchlazení a nachlazení.

Po ukončení léčby je nutné pravidelně močit, vyvarovat se nadměrného stresu na zádech a dodržovat vyváženou stravu. publikoval econet.ru.

Materiály slouží pouze pro informační účely. Pamatujte, že samoléčba je život ohrožující, nezapomeňte se poradit s lékařem.

P.S. A pamatujte, pouhou změnou vašeho vědomí - společně měníme svět! © econet

Líbil se vám článek? Napište svůj názor do komentářů.
Přihlaste se k odběru našeho FB: